Forum Współpracy 2011

!MUST BE EVENT!


Współczesny świat brnie do przodu w tempie, które wszystkich nas zaskakuje. Zmienia się Polska gospodarka, zmienia się nastawienie do biznesu, zmienia się przede wszystkim współczesny nabywca. Przedsiębiorstwa muszą tym zmianom dotrzymać kroku. W najbliższej przyszłości firmami odnoszącymi największe sukcesy będą te, które potrafią wykorzystać korzyści płynące ze współpracy dla zwiększenia własnej wydajności i zrównoważonego rozwoju biznesu.

 

Future Value Chain, współdzielenie łańcuchów dostaw, social media, prognozowanie popytu dla redukcji braków na półce – to najważniejsze zagadnienia współczesnego rynku FMCG.

 

Konferencja ECR Polska FORUM WSPÓŁPRACY 2011 to wyjątkowe spotkanie, podczas którego dyskutować będziemy o najważniejszych wyzwaniach polskiego rynku FMCG. Problematyka prezentacji dotyczyć będzie również współpracy pomiędzy partnerami handlowymi w łańcuchach dostaw w myśl koncepcji ECR, czyli jak lepiej, szybciej, taniej i w zrównoważony sposób zaspokoić potrzeby konsumenta.