Obrazek 1
Obrazek 2
obrazek 3
AKTUALNOŚCI
AKTUALNOŚCI Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 

 Aktualizacja komunikatów - MAJ 2015

  DESADV (2.3)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW

lub bezpośrednio do nowego komunikatu .

 

 Aktualizacja komunikatów - MARZEC 2015

 IFTSTA (1.1)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW

lub bezpośrednio do nowego komunikatu.

 

ORDRSP (1.1)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW

lub bezpośrednio do nowego komunikatu.

 

Aktualizacja komunikatu - PAŹDZIERNIK 2014

INVOIC (9.0)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW

lub bezpośrednio do nowego komunikatu.

 

 

Aktualizacja komunikatu - LUTY 2014

INVOIC (8.9)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW

lub bezpośrednio do nowego komunikatu.

 

 

Nowy kounikat - GRUDZIEŃ 2013

SALES REPORT - SLSRPT (1.0)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW.

lub bezpośrednio do nowego komunikatu .

 

 

 Aktualizacja komunikatów - GRUDZIEŃ 2013

 INVOIC (8.7)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW.

 

 

Aktualizacja komunikatów - MARZEC 2013

CORINV (7.3)

 INVOIC (8.6)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW.

 

Aktualizacja komunikatu - LUTY 2013

CORINV (7.2)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW.

 

GRUDZIEŃ 2012:

- aktualizacja ORDERS (6.4) , ACCNOT (1.1)

- nowe komunikaty CCINVO oraz ACNOCO

 

 

Aktualizacje komunikatów - SIERPIEŃ 2012

INVOIC (8.5), ORDERS (6.3), CORINV (7.1)

Zapraszamy do  UZGODNIONYCH DOKUMENTÓW.

 

 

Nowy komunikat - MAJ 2011

Instrukcje Transportowe - IFTMIN

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=156&Itemid=1

 

 

Zmiana w komunikacie - MAJ 2011

Faktura Korygująca

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=49

 

 

Nowy komunikat - KWIECEIEŃ 2011

Nota Korygująca

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=1

 

 

Zmiana w komunikacie - KWIECEIEŃ 2011

Faktura

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=48

 

Awizo wysyłki

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=38

 

Potwierdzenie przyjęcia

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=42

 

   

Nowy komunikat - KWIECEIEŃ 2011

Nota Księgowa

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=1

   

Zmiany w komunikatach - MARZEC 2011

Faktura

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=48

 

Zmiany w komunikatach - SIERPIEŃ 2010

Faktura

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=48

Faktura korekta 

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=49

Zmiany:

- dodanie ilości dostarczonej (segment opcjonalny) i technicznego segmentu LOC 

 

Zmiany w komunikatach - CZERWIEC 2010

Awizo wysyłki (DESADV v2.0)

PL: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/desadv_20_pl.pdf

EN: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/desadv_20_en.pdf

zmiany:

- dodanie segmentu DTM (data przydatności)

- dodanie segmentu FTX (instrukcje przechowywania) 

 

 

Zmiany w komunikatach - KWECIEŃ 2010

Faktura (INVOIC v7.8)

PL: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/invoic_78_pl.pdf

EN: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/invoic_78_en.pdf 

zmiany:

- dodanie segmentu na poziomie linii pozwalającego na wpisanie daty dostawy

- dodanie segmentów pozwalających na przechowywanie dat dokumentów referencyjnych

 

Faktura korygująca (CORINV 6.7)

PL: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/corinv_67_pl.pdf

EN: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/corinv_67_en.pdf 

zmiany:

- dodanie segmentu na poziomie linii pozwalającego na wpisanie daty dostawy

- dodanie segmentów pozwalających na przechowywanie dat dokumentów referencyjnych 

 

Awizo wysyłki 

PL: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/desadv_19_pl.pdf

EN: http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/pliki/desadv_19_en.pdf 

zmiany:

- usunięcie niezgodności pomiędzy wersją angielską i polską 

 st.gif Nowa witryna grupy EDI

Nowa witryna grupy EDI dostępna jest pod adresem:

http://www.ecr.pl/grupy/grupa_edi/
 st.gif

 Zmiany w komunikatach - PAŹDZIERNIK 2009

Udostępnione zostały polskie wersje komunikatów:

 • ORDERS (6.2)
 • INVOIC (7.6)
 • CORINV (6.5)

 

 st.gif

Zmiany w komunikatach - WRZESIEŃ 2009

Zmiany dotyczą rozszerzenia segmentów NAD (o informacje adresowe) oraz dodania pewnych segmentów w komunikatach. Obecnie dostępne są tylko wersje polskie komunikatów - wersje angielskie pojawią się w najbliższym czasie.

 • ORDERS (6.2)
 • INVOIC (7.6)
 • CORINV (6.5)
 • DESADV (1.7)
 • RECADV (2.3) 
 st.gif  
Wyniki ankiety eFaktura 2008
 
W badaniu wzięło udział 10 firm. Dane dotyczące wdrożonych komunikatów przedstawione są w tabeli poniżej.
 

st.gif
27 Spotkanie grupy EDI 31.10.2008
 
godzina 11.00 - 14.00
 
Miejsce spotkania:
METRO Group
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa
 
st.gif
PWC we współpracy z Grupą EDI przygotowało projekt zmian do rozporządzania o e-fakturowaniu ->
st.gif
Spotkanie grupy EDI - 22 listopada 2007 - Poznań ILiM
 
Program spotkania (kliknij więcej) ->
 
st.gif

Łatwiejsze rozliczenia firm dzięki e-fakturom

Przesyłanie i przechowywanie e-faktur będzie prostsze

 • Jest pierwszy wyrok sądu administracyjnego dotyczący korzystania przez firmy z e-faktur
 • By nie narazić się fiskusowi, wystarczy, by faktura zawierała elementy podane w VI Dyrektywie
 • Możliwa jest zmiana formatu dokumentu i korekta e-faktury wystawiona na papierze
 
st.gif

Zarządzanie i udostępnianie standardów realizowane jest z wykorzystaniem Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych http://www.crwde.pl

Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych zostało opracowane w ramach rządowego programu na lata 2003-06 pt. "Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce" (www.e-gospodarka.net.pl) i jest dostępne pod adresem http://www.crwde.pl/

 

st.gif
W związku ze zmianą przepisów art. 374 Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie obowiązków informacyjnych, we wszystkich pismach i zamówieniach składanych przez Spółkę, zarówno elektronicznych jak i w formie pisemnej, muszą znajdować się następujące dane:
1) Nazwa, siedziba i adres spółki:
2) oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru
3) nr NIP
4) wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego
Jednocześnie został usunięty przepis, który zezwalał na nie umieszczanie powyższych informacji w pismach i zamówieniach składanych do osób pozostających w stałych kontaktach ze spółką. Oznacza to, że każde pismo i zamówienie winno zawierać powyższe dane.
 
Dz.U. 2006 nr 208 poz. 1540 Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw
którą można znaleźć pod adresem: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20062081540&type=2&name=D20061540.pdf
 
Przygotowane zostały nowe wersje dokumentów (faktura, faktura korekta, zamówienie) http://www.ecr.pl/grupa_edi/komunikaty.php
st.gif

Tekst ogłoszonego rozporządzenia Ministerstwa Finansów odnośnie stosowania faktury elektronicznej.
Rozporządzenie zostało opublikowane na stronach Ministerstwa po koniec lipca.

st.gif

Oferujemy Państwu specjalny pakiet informacyjny, stanowiący wskazówki dla firm, stosujących elektroniczną wymianę dokumentów.
Plik do pobrania

st.gif

Wszystkich zainteresowanych pracą w Grupie prosimy o kontakt
z p. Elżbietą Hałas - koordynatorem Grupy e-mail: elzbieta.halas@ilim.poznan.pl